Susietojo pajėgumų paskirstymo būdu laisvus pajėgumus skirsto GET Baltic prekybos sesijos metu. Skaičiuojant ribinę pirkimo ir ribinę pardavimo kainas yra naudojami tik einamosios paros angl.

Leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas Leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas Paslaugos aprašymas Turto valdymo skyrius išduoda leidimus verstis mažmenine ir didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis Aprašymas interesantui Asmuo, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, Turto valdymo skyriui pateikia šiuos dokumentus: 1.

Prašymą, kuriame nurodoma: 1. Deklaraciją apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas.

prekybos dujomis sistema

Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, ar įregistruoti slėginiai įrenginiai rezervuarai Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų sandėliųrezervuarų priklausomybė nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu ; 3. Terminalų sandėliųrezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių sutarčių išrašųkurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų terminalais sandėliaisrezervuarais kai terminalai sandėliairezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teisepareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus; 4.

Pažymą apie darbuotojus nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys ; 5.

prekybos dujomis sistema

Pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų sutrikimų lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopiją ar jos išrašą.

Asmuo, norintis gauti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, Turto valdymo skyriui pateikia šiuos dokumentus: 1. Deklaraciją apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietas.

prekybos dujomis sistema

Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, pateikiama informacija apie slėginio įrenginio rezervuaro registravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, taip pat prekybos vietų, sandėlių ir rezervuarų priklausomybė nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu.

Jeigu numatoma vykdyti mažmeninę prekybą dujomis jas tiesiogiai pristatant vartotojams dujų pirkėjams — tai privaloma nurodyti deklaracijoje; 3. Prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių sutarčių išrašųkurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų prekybos vietomis, sandėliais ir rezervuarais kai prekybos vietos, sandėliai ir rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teisepareiškėjo patvirtintas kopijas ar prekybos dujomis sistema išrašus; 4.

Leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas Leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas Paslaugos aprašymas Turto valdymo skyrius išduoda leidimus verstis mažmenine ir didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis Aprašymas interesantui Asmuo, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, Turto valdymo skyriui pateikia šiuos dokumentus: 1. Prašymą, kuriame nurodoma: 1. Deklaraciją apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas.

Pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų sutrikimų lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą; 5. Turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtintą kopiją arba sutarties su kitu ūkio subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą; 6. Pažymą apie turimą technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus galutiniam vartotojui dujų pirkėjui pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą; 7.

prekybos dujomis sistema

Pažymą apie darbuotojus nurodyti darbuotojų skaičių, prekybos dujomis sistema kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys. Dokumentai priimami:.

Adresas: Papynaujo k. Veiklos sritys: eksportas; gamyba; kuras, naftos produktai, degalinės; malkos, kuras šildymui; mediena, jos gaminiai.