Ataskaita paprastai atsako į konkretų klausimą, pvz. Kai tie patys duomenys naudojami kelių uždavinių sprendimui, tampa aktuali įvairių uždavinių poreikių suderinamumo problema. Knygos turinys — Duomenų bazių valdymas: nuo teorijos iki Prekybos sistemos duomenų bazių projektavimas. Suprasti, kam yra formuojami duomenų bazės lentelių išoriniai sąryšiai.

išplėstinės prekybos galimybės

Duomenys savaime nėra didelė vertybė. Tačiau atitinkamai sukaupti, apdoroti ir interpretuoti jie tampa informacija. Informacija - tai visuma žinių apie kokius nors faktinius duomenis aplinkos reiškinius, visuomenės procesus, techninius objektus ir kt. Iš šio apibrėžimo seka, kad informacija yra tam tikros duomenų aibės interpretavimo rezultatas.

Sakykime kad turime tokius duomenis: Jonas, Jeigu mes galime interpretuoti šiuos duomenis taip - Jonas yra vadybininkas. Jo metinė pardavimų apimtis yra Lt. Taip šie duomenys jau tampa informacija. Bet čia dar ne pabaiga. Ši informacija taip pat gali būti įjungta į kitą duomenų aibę ir tokiu būdu sudarytos sąlygos kitokioms šių duomenų interpretacijoms ir kitokios naujos informacijos gavimui.

Prekybos sistemos duomenų bazė

Dažnai apie duomenis patogu galvoti, kaip apie recepto ingredientus. Sumaišyti kitokiomis proporcijomis ir apdoroti kitokiu būdu, jie duoda kitus rezultatus.

  • Kokie UML privalumai?
  • Sporto klubų sistemos Sportinn klientų duomenų bazė Prekybos sistemos duomenų bazė Išplėskite eilutę, kad matytumėte visus rezultatus: Jei visas terminas netelpa, spauskite čia ir eilutė taps platesnė — tada tilps visas terminas.
  • Duomenų bazės pagrindai - Access

Duomenų bazės samprata Kaip taisyklė, nūdienos pasaulyje dažnai duomenys yra kaupiami, saugomi ir apdorojami kompiuteriuose. Jeigu duomenys naudojami tiktai viename uždavinyje, jų parengimu, laikymu ir tvarkymu dažniausiai rūpinasi pats uždavinio sprendėjas.

Kai tie patys duomenys naudojami kelių uždavinių sprendimui, tampa aktuali įvairių uždavinių poreikių suderinamumo problema. Akivaizdu, kad pastaruoju atveju duomenis reikia parengti taip, kad jie tiktų kuo didesniam prekybos sistemos duomenų bazė skaičiui.

Sprendžiant šią problemą, stengiamasi atskirti duomenų parengimo ir jų praktinio panaudojimo procesus. Informacines paslaugas teikiančiose tarnybose dažnai taip daroma net ir tada, kai nenaudojami 50 centų opciono prekybininkas. Sudarant sąlygas duomenų laikymo ir praktinio panaudojimo atskyrimui kompiuterinėse sistemose, tenka kartu su duomenimis laikyti ir jų sandaros aprašymą.

Taigi, aktuali yra kompiuteryje laikomų duomenų sandaros aprašymo problema. Aprašymą reikia sudaryti taip, kad duomenų apdorojimo programos galėtų pačios atsirinkti iš laikomų duomenų joms reikalingus elementus, sukomponuoti iš jų naujus darinius ir panaudoti juos savo sprendžiamuose uždaviniuose.

Laikant kartu su duomenimis jų sandaros aprašymą, išsprendžiama dar viena aktuali problema - sudaromos sąlygos parengti tokias apdorojimo programas, kurios nebūtų jautrios kompiuterio laikomų duomenų sandaros pakitimams. Duomenų sandarą tenka keisti tada, kai išplečiamas tuos pačius duomenis naudojančių uždavinių skaičius.

Duomenų bazės ir technologijos, UAB

Sprendžiant aptartas problemas, apie m. Tokių darinių kūrimui, tvarkymui ir panaudojimui skirtos programos vadinamos duomenų bazių valdymo sistemomis DBVS arba tiesiog duomenų bazėmis. Duomenų bazė tai, apie tam tikrą tikrovės objektą, prekybos sistemos duomenų bazė tikros informacijos duomenų susistemintas rinkinys sutvarkyta, tarpusavyje susijusių duomenų aibė.

  • Duomenys savaime nėra didelė vertybė.
  • Apakah dvejetainis variantas penipu que es el akcijų pasirinkimo sandoriai, prekybos sistema pokemon go prekybos sustabdymo sistema.
  • Duomenų bazės ir technologijos, UAB. galuonusodyba.lt

Duomenų bazės kuriamos konkrečių uždavinių poreikiams taip, kad jas būtų lengva tvarkyti, užpildyti duomenimis, panaudoti uždavinių sprendimo programose. Informacijos modeliai Duomenų bazės kūrimas pradedamas nuo aplinkos, kurioje renkami pradiniai duomenys ir naudojami uždavinių sprendimo rezultatai, informacijos modelio sudarymo. Aiškinamasi, kaip aplinką galima suskaidyti į mažesnius elementus, kaip aprašyti tokius elementus, jų savybes ir sąveiką bei sprendžiama daugybė kitų panašaus pobūdžio uždavinių.

Stengiamasi sudaryti tokį aplinkos informacijos modelį, kurį būtų galima prekybos sistemos duomenų bazė duomenų laikymo darinio parinkimui ir projektavimui. Informacijos modelių sudarymui vartojamos įvairios priemonės: žodiniai aprašymai, lentelės, grafinės diagramos ir pan.

Vienas populiariausių yra objektų - sąryšių informacijos modelis, kuriame naudojamos sąvokos artimos mūsų kasdieninėje veikloje vartojamoms sąvokoms. Pagrindiniai aprašomos aplinkos informacijos modelių elementai šiame modelyje yra objektai, jų atributai ir sąryšiai.

Informacijos objektas arba esybė angl. Išskiriant atskirus informacijos objektus, vadovaujamasi tiek natūraliomis dalykinės srities savybėmis, tiek duomenų apdorojimo poreikiais.

Prekybos sistemos duomenų bazės schema

Dažniausiai informacijos objektai sudaromi registruoti duomenims apie tokius aprašomos aplinkos elementus: žmones, pavyzdžiui, įstaigos darbuotojus, mokesčių mokėtojus, ligoninės pacientus ir t.

Loginiai duomenų bazių modeliai Loginiai duomenų bazių sandaros modeliai nurodo, kaip yra sudaromi informacijos objektų reikšmių įrašų laikymo kompiuterio atmintyje dariniai. Naudojami keturi pagrindiniai prekybos sistemos duomenų bazė loginės sandaros modeliai: sąsajinis [reliacinis].

banko prekybos finansavimo sistema

Reliacinis modelis buvo pasiūlytas m. Modelio pavadinimas yra kilęs iš anglų kalbos žodžio relation sąsaja. Jis pabrėžia, kad bet kokias duomenų rinkinių priklausomybes galima apibrėžti lentelėmis aprašomomis sąsajomis. Lentelių tvarkymui taikomos lengvai suprantamos aibių teorijos operacijos: sąjunga, sankirta, skirtumas.

Vartotojai reliacinę duomenų bazę gali įsivaizduoti kaip lentelių sistemą ir iš jose laikomų duomenų paprastomis operacijomis formuoti naujus darinius ir įvairias ataskaitas. Hierarchiniame modelyje kiekvienas įrašas sudaromas iš dviejų tipų elementų: pirminio rakto, kuris vienareikšmiškai identifikuoja įrašą, ir jam pavaldžių laukų rinkinio, kur laikomi kiti objekto atributai. Ryšius tarp įrašų aprašo specialūs laukai - nuorodos.

udirbti daugiau pinig lietuva

Kiekvienas įrašas hierarchinėje struktūroje gali turėti daug nuorodų į jam pavaldžius įrašus ir tik vieną nuorodą iš valdančio esančio aukštesniame hierarchijos lygyje įrašo. Hierarchinis modelis yra labai populiarus, nes pavaldumo ryšiai yra natūrali daugumos mūsų aplinkos objektų savybė.

Hierarchiniai modeliai buvo plačiai naudojami pirmosiose DBVS, nes jie lengvai realizuojami kompiuterio atmintyje. Pagrindinis prekybos sistemų kūrimas excel sistemų trūkumas - griežti ribojimai sąryšių aprašymo priemonėms.

Tinklo modelis sukuria ryšius tarp nepriklausomų duomenų elementų. Prekybos sistemos duomenų bazė modelyje kiekvienas įrašas gali turėti ryšių su bet kuriais kitais bazėje laikomais įrašais.

Pastaruoju metu sparčiai auga objektinių modelių, kuriuose taikoma objektinio projektavimo metodologija, populiarumas. Šiame modelyje naudojami objektai, kuriems būdingi ne tik jų savybes aprašantys atributai, bet ir jiems taikomų veiksmų rinkiniai. Pavyzdžiui, tarkime, kad kompiuterio atmintyje reikia laikyti sudėtingo objekto grafinius vaizdus, jam būdingus garsus ir skaitinius atributus. Vaizdus gali būti pageidaujama pamatyti ekrane, garsus - išgirsti, o skaičius panaudoti skaičiavimuose.

Tokių skirtingos prigimties duomenų tvarkymui tikslinga sudaryti atskirus objektus, kurie sugebėtų ne tiktai laikyti skirtingos sandaros duomenis, bet ir mokėtų parinkti jiems skirtingas atvaizdavimo bei tvarkymo operacijas. Objektiniuose prekybos sistemos duomenų bazė iš paprastos sandaros bazinių objektų kuriamos ištisos išvestinių objektų šeimos, paveldinčios bazinių objektų savybes.

Šie modeliai puikiai tinka įvairiems pertvarkymams, pakeitimams, tipinių šablonų kūrimui ir panaudojimui. Prekybos sistemos duomenų bazė duomenų bazės samprata Reliacinė duomenų bazė yra tokia duomenų bazė, kurioje panaudotas sąsajinis reliacinis loginis duomenų bazės modelis. Duomenų bazių valdymo sistemos, tokios kaip: Microsoft Access, Visual FoxPro, Paradox, Clarion, Oracle, Informix, Prekybos sistemos duomenų bazė yra vadinamos reliacinėmis, kadangi pagrindinė juose saugomų dokumentų konstrukcija yra lentelė angl.

Paprastai tokia duomenų bazė yra realizuojama kaip susietų lentelių aibė. Pagrindinė reliacinio modelio sąvoka yra lentelė. Taigi, reliacinė DBVS - tai duomenų bazė, kurią vartotojai priima kaip lentelių rinkinį. Kitaip tariant, lentelių rinkinys sudaro reliacinę duomenų bazę.

Šioje DBVS duomenys saugomi lentelėse. Kiekvienas tokios lentelės stulpelis apibrėžia lauką, o kiekviena eilutė - įrašą. Skirtingi tačiau susiję duomenys yra saugomi skirtingose tačiau susietose lentelėse. Suprasti, kaip duomenų bazė sudaroma iš lentelių, įrašų bei laukų ir kokie būna laukų tipai bei jų savybės. Lentelės samprata Reliacinės duomenų prekybos sistemos duomenų bazė lentelėje yra saugoma informacija apie informacijos objektą.

Reliacinių duomenų bazių teorijoje lentelė vadinama santykiu angl. Tačiau duomenų bazės lentelė skiriasi nuo skaičiuoklės lentelės, nes joje saugomos tik tam tikros dalykinės srities duomenys, o jų apdorojimo procedūros ar formulės aprašomos ir saugomos atskirai nuo šių duomenų.

Reliacinės duomenų bazės atveju, daugeliu atžvilgių, terminai lentelė ir santykis yra sinonimai. Kiekviena duomenų bazės lentelė prekybos sistemos duomenų bazė savo vardą pavadinimą. Jis vienareikšmiškai apibrėžia duomenų bazės lentelę. Įrašo samprata Kiekvienas informacijos objektas apibūdinamas unikaliu savybių atributų rinkiniu, o tokio rinkinio reikšmė vadinama įrašu. Literatūroje taip pat vietoje termino įrašas angl. Kiekviena lentelės eilutė aprašo vieną informacijos objekto savybių atributų rinkinį - vieną tikrovės objektą — žmogų, firmą, sandėrį ar pan.

Lauko samprata Atskiroms informacijos objekto savybėms atributams aprašyti skirtos įrašo dalys vadinamos laukais. Literatūroje taip pat vietoje termino laukas angl.

Sudarant lentelės laukų rinkinį, pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, ar šis rinkinys atspindi ir kaip atspindi aprašomo informacijos objekto savybes. Kiekvienas lentelės stulpelis aprašo vieną informacijos objekto charakteristiką savybę — žmogaus pavardę, vardą, adresą ir pan.

Duomenų bazės pagrindai

Kiekviena informacijos objekto savybė turi pavadinimą pavyzdžiui, spalva, svoris ir jai būdingą reikšmių aibę. Duomenų elementas arba savybės reikšmė angl. Stulpeliui yra priskiriama galimų reikšmių aibė, vadinama domenu angl. Lauko duomenų tipo samprata Kiekvienas laukas turi apibrėžtą nustatytą duomenų formatą tipą angl.

Field Date Type. Paveikslėlyje pateikti galimi lauko duomenų tipai Microsoft Access duomenų bazės atvejui. Lauko savybių samprata Kiekvienas laukas turi visą aibę savybių parametrų angl. Field Properties susijusių su šiuo lauku.

Muitinės informacinių sistemų centras

Paveikslėlyje pateikti galimos lauko savybės Microsoft Access duomenų bazės atvejui. Suprasti, kas yra pirminis raktas. Rakto samprata Informacijos modeliuose labai svarbi yra rakto sąvoka. Raktą galima apibrėžti kaip minimalią atributų aibę, vienareikšmiškai apibrėžiančią kitaip dar sakoma funkciškai apibrėžiančią kiekvieno atributo reikšmę eilutėje įrašą. Raktai vartojami sąryšių aprašymui, duomenų rikiavimui, paieškai ir kitiems tikslams. Kiekvienas informacijos objektas privalo turėti bent vieną raktą.

Lentelėje gali būti keli atributų rinkiniai, turintys rakto savybę. Visi jie vadinami galimais raktais, arba tiesiog raktais.

Raktas, kurį sudaro du ar daugiau atributų vadinamas sudėtiniu raktu. Jeigu lentelėje yra sukurti keli raktai, vienas iš jų pasirenkamas pirminiu.